Projects

Quản lý thi trắc nghiệm VLUTE – Quiz
+ Mô tả: quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến
+ Ứng dụng: sử dụng tổ chức thi học kỳ, thi ngoại ngữ tại trường Đại học SPKT Vĩnh Long
+ Công nghệ:
– Backend: .NET Core 3.0, SQL Server, ASP.NET Core API, CentOS server
– Website: ASP.NET Core MVC, Bootstrap, jQuery    (http://quiz.vlute.edu.vn)
Triển khai: bắt đầu từ 09/2021

Hệ thống thông tin đào tạo VLUTE – ems (đang phát triển)
+ Mô tả: module hỗ trợ tra cứu thông tin liên quan công tác đào tạo: thời khóa biểu, lịch thi, học phí, thông báo, … trong hệ thống VLUTE-EMS
+ Ứng dụng: ứng dụng hỗ trợ cung cấp thông tin cho công tác đào tạo theo tín chỉ tại trường Đại học SPKT Vĩnh Long.
+ Công nghệ:
– Backend: .NET Core 3.0, SQL Server, ASP.NET Core API, CentOS server
– Website: ASP.NET Core MVC, Bootstrap, jQuery    (https://ems.vlute.edu.vn)
– Mobile: Progressive Web Apps
Triển khai: bắt đầu từ 09/2017

Phần mềm thi trắc nghiệm (Quiz)
+ Mô tả: quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, hỗ trợ nhập ngân hàng câu hỏi từ MS Word, tổ chức thi trắc nghiệm qua mạng
+ Ứng dụng: sử dụng tổ chức kiểm tra và thi học kỳ tại trường Đại học SPKT Vĩnh Long.
+ Công nghệ: MS SQL Server, .NET Framework (C#)
Triển khai: 04/2016 – 09/2021

Phần mềm quản lý điểm đào tạo tín chỉ
+ Mô tả: hệ thống quản lý đào tạo theo hình thức tín chỉ, module quản lý điểm.
+ Ứng dụng: sử dụng quản lý điểm tại trường Đại học SPKT Vĩnh Long.
+ Công nghệ: MS SQL Server, .NET Framework (C#)
+ Triển khai: 08/2014